Þemu námskeiðsins

Hér fyrir neðan má sjá helstu þemu námskeiðsins Greining fræðsluþarfa í símenntun NAF201F Greining á fræðsluþörfum í símenntun

1.     Nám fullorðinna:
Samhengi og merking fyrir skipulagningu námsferla

 • Sérstaða fullorðinna námsmanna
 • Hæfni og færnikröfur í nútímanum
 • Þátttaka í fræðslu og fjarvera
 • Sérstakar þarfir markhópsins

2.     Vinnnustaðanám, samhengi og merking

 • Hnattvæðing og afleiðingar hennar fyrir mannauðsþróun
 • Mannauðsþróun, starfsmenntun og þjálfun
 • Stefna skipulagsheilda og mannauðsþróun

3.     Grunnatriði þarfagreiningar

 • Hvers vegna þarfagreining
 • Hvað er þarfagreining
 • Hlutverk þarfagreiningar í breytingaferlum skipulagsheilda
 • Ólík model þarfagreiningar

4.     Hæfni

 • Hæfni skilgreind
 • Þróun hæfni
 • Samhengi hæfniþróunar

5.     Frammistöðugreining

 • Frammistöðugreining (Performance analysis) og greining fræðslu/námsþarfa
 • Grunnatriði frammistöðugreiningar
 • Tækifæri frammistöðugreiningar
 • Aðferðir frammistöðugreiningar

6.     Um það að skapa samband við viðskiptavini

 • Ráðgjöf, ráðgjafa”stílar”: Sérfræðingurinn, Handlangarinn, samstarfsaðilinn
 • Samskipti milli ólíkra menningarheima
 • Um hlutverk fræðsluráðgjafans og siðferðileg álitamál tengd því

7.     Þarfagreining og hönnun námsferla

 • Markhópagreining
 • Greining samhengis
 • Greining á námsþörfum starfsmanna

8.     Mat á námsferlinu

 • Hvers vegna að meta? Hverjum þjónar það?
 • Ólíkar nálganir við mat
 • Return on expectations